Karta över Tynderö

Tynderö fiskareförening

 

Tynderö fiskareförening

Tynderö Fiskarförening är en av de äldsta föreningarna i Tynderö, det finns antekningar från tidigt 20:tal (1920) i föreningens protokollböcker. Officiellt bildades föreningen den 12 juni 1927 genom att föreningens första stadgar antogs. De ursprungliga stadgarna präglades av en starkt disciplinerad sammanhållning vilket antagligen krävdes för att kunna försörja de familjer fiskarna ansvarade för. Stadgarna som antogs på 20:talet har varit föreningens rättesnöre fram till nu, 2013. 
Stadgarna är nu reformerade så att de som har sina rötter, eller annan anknytning till Tynderö kan bli medlemmar i föreningen.
Föreningen syfte och ändamål är: Äga och förvalta den fasta egendomen Bäräng 1:20 samt fyren som står på Kammarskär. Vidmakthålla och sprida kunskaper om redskap och fiske till havs och att föra föreningens historia vidare till kommande generationer.

Ursprungliga stadgar från 1927

Fångsttekninker och mått för strömmingsfiske

Laxkuttrar i Tynderö

Kontaktupgifter:

Adress:            Tynderö Fiskarförening
                       Unviksvägen 6
                       860 35 Söråker
Hamnfogde:       Nils-Erik Lindholm ansvarar för uthyrning av brygg platser
                       070-2347670
                       knubbez.tyndero@hotmail.com
Ordförande:       Harald Nordkvist
                       070-2873118
                       h.a.nordkvist@telia.com

 

 
leader-liten      EU-liten

Du måste vara inloggad to post a comment.

Home Våra föreningar Tynderö fiskareförening